Usługi dla rynku LPG

CHEMET od wielu lat świadczy dla rynku gazu płynnego szeroki zakres usług, nieustannie dostosowując swoją ofertę do zmieniających się potrzeb i wymagań klientów oraz użytkowników finalnych.

Usługi serwisowe i remontowe

Swoim klientom branży gazu płynnego CHEMET oferuje kompleksowy pakiet usług, związanych z prawidłowym funkcjonowaniem produkowanych zbiorników i instalacji.

W ramach oferty zapewniamy:

 • modernizacje zbiorników LPG ze zmianami konstrukcyjnymi mkaw81
 • renowacje i wykonanie nowych powłok antykorozyjnych zbiorników LPG
 • regeneracje i rewizje zbiorników ze sprawdzeniem/wymianą armatury i badaniem okresowym przez UDT
 • badania i rewizje okresowe zbiorników naziemnych i podziemnych,
 • doradztwo techniczne w zakresie doboru zbiorników, budowy i montażu instalacji grzewczych oraz modułów autogazu
 • kompleksowe wykonanie instalacji przyłączy gazowych, instalacji z odparownikami
 • kompleksowe wykonanie instalacji stacji autogazu.

Usługi logistyczne

Ze względu na seryjny charakter produkcji naziemnych i podziemnych zbiorników LPG o pojemnościach od 2700 litrów do 9200 litrów, gwarantujemy Państwu transport na specjalistycznych samochodach, wyposażonych w dźwig do rozładunku, na terytorium całego kraju, w proponowanych zestawach:

 • 20 szt. zbiorników naziemnych lub 13 zbiorników podziemnych 2 700 litrów
 • 10 szt. zbiorników naziemnych lub 10 szt. zbiorników podziemnych 4 850 litrów
 • 8 szt. zbiorników naziemnych lub 6 szt. zbiorników podziemnych 6 400 litrów
 • 4 szt. zbiorników naziemnych 9 200 litrów.

Na życzenie klienta, możliwe są również inne układy mieszane zbiorników.

W ramach usług logistycznych zapewniamy także transport zbiorników od 10 m3 do 200 m3, w tym transporty ponadgabarytowe oraz organizację rozładunków.

Chemet SA jest wspierany dotacjami z Unii Europejskiej.
UE