Obróbka Cieplna

CHEMET korzysta z usług obróbki cieplnej świadczonych przez firmę Termoproces Sp. z o.o. od 2008 roku.

Termoproces Sp. z o.o. należy do Grupy Chemet., której trzonem są ZACh „CHEMET” SA.

Nasi dostawcy obróbki cieplnej posiadają uprawnienia UDT do wytwarzania, modernizacji i naprawy zgodnie z wydanymi decyzjami, zaświadczenie TÜV Süd potwierdzające wykonywanie procesów wg przepisów AD-2000 Merkblatt HP/7-1 Rozdział 2 oraz normy EN ISO 17663.

Firma Termoproces Sp. z o.o. przeprowadza poniższe procesy obróbki cieplnej:

 • podgrzewanie do spawania,
 • wyżarzanie odprężające,
 • wyżarzanie normalizujące,
 • wyżarzanie zmiękczające,
 • wyżarzanie ujednorodniające,
 • wyżarzanie izotermiczne,
 • wyżarzanie rekrystalizujące,
 • wyżarzanie zupełne,
 • wyżarzanie grafityzujące,
 • wyżarzanie stabilizujące,
 • normalizacja + odprężanie,
 • odpuszczanie: niskie, średnie i wysokie.

 

Polecamy współpracę z firmą  Termoproces Sp. z o.o.

Chemet SA jest wspierany dotacjami z Unii Europejskiej.
UE