Technologie i jakość

Połączenie doświadczenia i nowoczesnych technologii może dać znakomite efekty, tylko pod warunkiem zastosowania odpowiedniej polityki jakości.

Przez ponad pół wieku swego istnienia, CHEMET konsekwentnie prowadził politykę podnoszenia jakości swoich produktów i usług.

W dobie globalizacji gospodarki światowej, jakość traktowana jest jako swoista technika zarządzania przedsiębiorstwem, opierająca się na przeprowadzaniu szczegółowej kontroli podczas całego procesu realizacji zlecenia.

Stosowane technologie

Proces produkcyjny w CHEMECIE prowadzony jest obecnie na terenie dwu zakładów (w Tarnowskich Górach i w Strzybnicy) w zamkniętych halach produkcyjnych o łącznej powierzchni użytkowej 21 700 m2, przy całkowitej powierzchni zakładu 74 280 m2.

Produkcja w firmie opiera się na wykorzystaniu czterech podstawowych technologii wytwórczych:

 • spawalnictwa
 • obróbki skrawaniem
 • obróbki plastycznej na zimno i na gorąco
 • ślusarstwa montażowego.

Posiadany przez Spółkę park maszynowy wraz z wyposażeniem technicznym, zabezpieczają w pełni realizację cyklu produkcyjnego dla oferowanego asortymentu wyrobów, a w szczególności, unikalnych produktów specjalistycznych o dużym stopniu złożoności. Większość produktów CHEMETU, z uwagi na wymagane parametry pracy (wysokie ciśnienie, niskie lub wysokie temperatury), podlega określonym rygorom kontrolnym w sferze projektowania, wykonawstwa i eksploatacji.

TECHNOLOGIE SPAWANIA

Najważniejszym procesem technologicznym realizowanym w CHEMECIE jest spawanie.

W branży producentów urządzeń ciśnieniowych i aparatury procesowej, właściwa gama wdrożonych oraz precyzyjnie stosowanych metod spawalniczych decyduje o dopuszczeniu produktów do użytkowania przez organizacje odbiorowe (UDT, TÜV czy ASME). Dbając o najwyższą jakość spoin, firma CHEMET od lat korzysta zarówno z automatycznych i półautomatycznych urządzeń spawalniczych marki ESAB, jak również z najnowszych urządzeń do spawania ręcznego.

Obecnie w procesie technologicznym spawania wykorzystywanych jest pięć metod:

 • spawanie łukiem krytym – skrót wg ASME (SAW),
 • spawanie metodą MIG (tzn. elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego)
 • spawanie metodą MAG (tzn. elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego) skrót wg ASME (GMAW),
 • spawanie drutem rdzeniowym proszkowym – skrót wg ASME (FCAW),
 • spawanie metodą TIG (tzn. elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego) skrót wg ASME (GTAW),
 • spawanie elektrodą otuloną – skrót wg ASME (SMAW).

TECHNOLOGIE OBRÓBKI

Pod pojęciem technologii obróbki wykorzystywanej w CHEMECIE, rozumiemy szereg procesów technologicznych stosowanych w trakcie produkcji urządzeń ciśnieniowych.

Przy wykonywaniu specjalistycznych procesów technologicznych, związanych z obróbką cieplną, chemiczną lub plastyczną (wyżarzanie, pasywowanie, trawienie, tłoczenie dennic o dużej średnicy) CHEMET od wielu lat współpracuje z wyspecjalizowanymi kooperantami, gwarantującymi najwyższą jakość świadczonych usług, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Do najważniejszych procesów technologicznych związanych z szeroko rozumianą obróbką, należy zaliczyć:

 • procesy cięcia
 • toczenie
 • wiercenie
 • zwijanie blach
 • tłoczenie
 • śrutowanie
 • gięcie profili.

czytaj więcej na stronie Usługi obróbki mechanicznej

Polityka jakości

Dla każdego klienta, realizując nasze wspólne apiracje, chcemy być najważniejszym partnerem dostarczającym kompleksowe rozwiązania najwyższej jakości w zakresie urządzeń ciśnieniowych.

Cele jakości:

 • spełnianie wymagań i oczekiwań naszych Klientów
 • budowanie atmosfery sprzyjającej długookresowej współpracy z pozyskanymi Klientami i stałymi dostawcami
 • rozwój przedsiębiorstwa w kierunku dostosowania jego działalności do potrzeb i wymagań jakościowych rynku
 • terminowe dostarczanie produktów
 • ciągłe doskonalenie systemu zarządzania dla optymalizacji kluczowych procesów zachodzącuch w przedsiębiorstwie
 • dbałość załogi o racjonalizację kosztów przy utrzymaniu wysokiej jakości produktów
 • dobór kadr oraz doskonalenie ich wiedzy i umięjętności dla profesjonalnej i efektywnej sprzedaży w Spółce
 • doskonalenie i powiększanie zakresu oferowanych wyrobów poprzez wdrażanie nowych technologii produkcji
 • motywację wszystkich Pracowników do aktywnego uczestnictwa w realizacji Polityki Jakości.

System jakości

Dynamiczny rozwój CHEMETU na przełomie lat 80-tych i 90-tych, związany z rozpoczęciem seryjnej produkcji zbiorników LPG z przeznaczeniem na eksport do krajów Europy Zachodniej oraz z większą ilością umów zawieranych z zagranicznymi koncernami i firmami inżynieryjno-wykonawczymi, unaocznił konieczność wdrożenia i certyfikacji kompleksowych systemów zapewnienia jakości.

ASME

W rezultacie podjętych przez Zarząd Spółki działań, wdrożono, a następnie certyfikowano w 1992 roku system zapewnienia jakości, spełniający wymagania przepisów ASME (The American Society of Mechanical Engineers). System ten, bazując na globalnie akceptowanych kodach amerykańskiej organizacji, obejmuje projektowanie i produkcję urządzeń ciśnieniowych wg Section VIII Division I (np. zbiorników procesowych, wymienników ciepła, obudów pieców próżniowych itp.) – potwierdzeniem prawidłowego wykonania urządzenia jest wybicie na tabliczce firmowej urządzenia stempla „U” (ASME U-STAMP). Ze względu na swój charakter, system ASME koncentruje się na aspektach projektowych i produkcyjnych, natomiast nie dotyczy organizacji przedsiębiorstwa i obowiązujących w nim procedur formalnych, związanych z przyjęciem oraz realizacją kontraktów.

ISO 9001

Mając na uwadze rosnące wymagania jakościowe, wymuszone wzmożoną konkurencją w branży producentów aparatury procesowej, CHEMET podjął w roku 1995 decyzję o opracowaniu, wdrożeniu i certyfikacji Systemu Zapewnienia Jakości zgodnego z normą ISO 9001:1994, a obejmującego proces projektowania i wytwarzania wszystkich wyrobów zakładu. Wdrożenie Systemu zwieńczył w październiku 1997 roku audyt przeprowadzony przez przedstawicieli Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd., w wyniku którego CHEMET uzyskał Certyfikat Systemu Zapewnienia Jakości. Tym samym zamknięto pierwszy etap realizowanej przez Spółkę Polityki Jakości. Drugi etap rozpoczęty został w połowie 2002 i obejmował recertyfikację Systemu Zapewnienia Jakości według standardów ISO 9001:2000 (zarządzanie procesami). Procedura recertyfikacji została zakończona w roku 2003. Kolejną recertyfikację przeprowadzono w roku 2009 na zgodność z normamą ISO 9001:2008. Obecnie nasz system zarządzania jakością działa zgodnie z wytycznymi normy ISO 9001:2015 i odnosi się do zakresu projektowania, wytwarzania i regeneracji ciśnieniowej aparatury procesowej oraz kolejowych wagonów-cystern.

Kontrola jakości

Przeważająca większość produktów CHEMETU, ze względu na bezpieczeństwo użytkowania oraz związane z tym przepisy odbiorowe, podlega ściśle określonym rygorom kontroli wewnętrznej i zewnętrznej w sferze projektowania, produkcji oraz eksploatacji.

W związku z powyższym, w trakcie realizacji zleceń produkcyjnych, przeprowadza się całą gamę czynności kontrolno-badawczych, do wykonania których CHEMET jest wyposażony w odpowiednią aparaturę badawczą. Ponadto, firma wyposażona jest we własne laboratorium, przeprowadzające szereg badań niszczących i nieniszczących.

BADANIA NISZCZĄCE

 • statyczna próba rozciągania
 • technologiczne próby zginania
 • próby udarnościowe
 • próby twardości metodą Rockwella, Vickersa, Bucholtza (powłok lakierniczych)
 • badania makro- i mikroskopowe.

BADANIA NIENISZCZĄCE

 • radiografia spoin
 • badania ultradźwiękowe materiałów i spoin
 • badania magnetyczno-proszkowe spoin
 • badania barwnym penetrantem
 • badania grubości powłok malarskich
 • badania szczelności powłok na przebicia elektrostatyczne.

Certyfikaty i dopuszczenia

Ze względu na profil swojej produkcji (urządzenia ciśnieniowe) CHEMET od samego początku swojej działalności, skoncentrował się na zapewnieniu wysokiej jakości dostarczanych produktów i usług, poprzez przestrzeganie norm, procedur oraz wymagań określonych w krajowych i międzynarodowych dopuszczeniach.

Rezultatem kilkudziesięcioletniej pracy w zakresie dopracowywania standardów jakości, są posiadane obecnie liczne uprawnienia, przyznane przez zagraniczne i krajowe instytucje odbiorowe:

Certyfikaty dla systemu zarządzania jakością

Certyfikaty dla procesu produkcji

Certyfikaty dla zbiorników lpg

Certyfikaty dla zbiorników przenośnych na gazy skroplone

Certyfikaty dla zbiorników przenośnych na gazy skroplone

Chemet SA jest wspierany dotacjami z Unii Europejskiej.
UE