Moduły stacji LPG

CHEMET we współpracy z firmą EMGAZ Sp. z o.o. z Cieszyna (producentem dystrybutorów LPG DRAGON), oferuje klientom kompletne, modułowe i produkowane seryjnie stacje paliw LPG – certyfikowane i oznakowane znakiem CE.

Dlaczego warto wybrać nasz moduł stacji LPG?

STACJA LPG CHEMET – EMGAZ to nowe podejście do kwestii jakości i bezpieczeństwa w polskiej branży autogazu. Nasze stacje warto wybrać z kilku istotnych powodów:

 • Dwaj znani, sprawdzeni i wiarygodni producenci zbiorników i dystrybutorów (podstawowych elementów stacji paliw LPG), połączyło swoje siły, by zaoferować bezpieczną i bezkonkurencyjną cenowo stację.
 • Stacje CHEMET – EMGAZ charakteryzują się wysokim standardem wszystkich komponentów. solidnością wykonania oraz krótkim czasem montażu.
 • Oferowane moduły stacji posiadają oznakowanie znakiem CE na całość instalacji, co ułatwia oraz przyspiesza procedury odbioru bezpośrednio po montażu.
 • Dzięki temu, iż moduł stacji wykonywany jest przez CHEMET, cała instalacja przechodzi przez procedurę montażu próbnego, co znacznie skraca czas złożenia i uruchomienia modułów na budowie. Umożliwia to wykonanie wszystkich operacji spawalniczych i ślusarskich na terenie zakładu oraz wcześniejszą eliminację ewentualnych wad instalacji.

W celu sfinalizowania przedsięwzięcia, inwestor zobowiązany jest dopełnić niezbędnych formalności:

 • Wykonanie dokumentacji architektoniczno – budowlanej pod pozwolenie na budowę stacji LPG oraz uzyskanie pozwolenia;
 • Wykonanie wykopu i fundamentu pod zbiornik LPG oraz dystrybutor, zgodnie z projektem i Warunkami Zabudowy CHEMET SA;
 • Wykonanie wykopu pod przewody Brugga;
 • Rozładunek zbiornika na miejscu budowy, posadowienie i zakopcowanie;
 • Ułożenie bednarki uziemienia otokowego wg projektu stacji autogazu lub Warunków Zabudowy CHEMET SA, doprowadzenie energii elektrycznej z rozdzielnicą elektryczną i jej podłączenie od strony zasilania;
 • Ułożenie przewodów elektrycznych w ziemi pomiędzy dystrybutorem, pompą a rozdzielnicą elektryczną;
 • Zgłoszenie inwestycji i uzyskanie (wymaganych przepisami prawa) pozwoleń na użytkowanie stacji LPG.

Wyposażenie modułu stacji naziemnej

Modułowa instalacja stacji LPG obejmuje:

Na rynek krajowy:

 • 2 zbiorniki naziemne 4850 l o średnicy 1250 mm,
 • dystrybutor DRAGON w różnych wersjach wykonania,
 • pompę SKC 4.08 wraz z niezbędnym orurowaniem i armaturą,
 • dostawę i montaż.

Na rynki zagraniczne moduły SKID na wspólnej ramie stalowej:

 • 1 zbiornik naziemny 4850 l, 6400 l lub 9200 l,
 • dystrybutor DRAGON w różnych wersjach wykonania,
 • pompa DISCO lub Sterling wraz z niezbędnym orurowaniem i armaturą.

Opcje dostawy:

 • rozdzielnia elektryczna wbudowana w dystrybutor,
 • automat kasowy do samodzielnego tankowania,
 • sondy elektroniczne.

Wyposażenie modułu stacji podziemnej

Modułowa instalacja stacji LPG obejmuje:

 • 1 zbiornik podziemny od 4850 l do 20.000 l (średnice 1250 mm, 1600 mm lub 2000 mm),
 • dystrybutor DRAGON w różnych wersjach wykonania,
 • pompę CORKEN wraz z niezbędnym orurowaniem, armaturą i osłonami.

Opcje dostawy:

 • montaż obudowy oraz kompletnych sond elektronicznych do pomiaru poziomu gazu w zbiorniku,
 • montaż rur Brugga (Flexwell) pomiędzy modułem i dystrybutorem,
 • montaż ochrony katodowej,
 • montaż detekcji gazu GAZEX,
 • organizacja odbioru eksploatacyjnego UDT.
Chemet SA jest wspierany dotacjami z Unii Europejskiej.
UE