Stacjonarne poziome zbiorniki kriogeniczne

W oparciu o wieloletnie doświadczenie w produkcji zbiorników ciśnieniowych, CHEMET wdrożył do swojej produkcji typoszereg stacjonarnych poziomych zbiorników kriogenicznych o następujących parametrach:

  • Media: ciekły tlen (LOX), azot (LIN), argon (LAR), dwutlenek węgla (LCO2) oraz skroplony gaz ziemny (LNG)
  • Przepisy projektowe: EN13458 + EN13445
  • Certyfikacja na znak CE wg 97/23/EC przez jednostkę notyfikowaną UDT-CERT wg modułu B+F (moduł G-dla rozwiązań niestandardowych – na życzenie klienta)
  • Konstrukcja: dwupłaszczowa, zbiornik wewnętrzny wraz z orurowaniem wykonany ze stali wysokostopowej
  • Typ izolacji międzypłaszczowej: próżniowa w połączeniu z izolacją typu multi-layer, MAWP: 12,5 barów, 19 barów, 26 barów, 37 barów
  • Zbiornik wyposażony jest w kompletną niezbędną armaturę wraz z modułem PBU i ekonomizerem

Na życzenie możliwość wykonania instalacji re-gazyfikacji wg specyfikacji klienta.

Dostępne produkty

Pojemność wodna [m3] 25 29 33 37 32 41 50 60 80 114 160 250
Średnica zewnętrzna [mm] 2500 2700 3000 3300 4000
Długość całkowita [mm] 6790 7790 8790 9790 8165 9265 10220 10650 14300 19800 24650 25000
Napełnianie netto (kg)
LNG 95% 11163 12949 14735 16521 14288 18307 22325 26790 35720 50901 71440 111625
LIN 98% 19845 23020 26195 29371 25402 32546 39690 47628 63504 90493 127008 198450
LOX 98% 26950 31262 35574 39886 34496 44198 53900 64680 86240 122892 172480 269500
LAR 98% 34300 39788 45276 50764 43904 56252 68600 82320 109760 156408 219520 343000
LCO 2 98% 27930 32399 36868 41336 35750 45805 55860 67032 89376 127361 178752 279300
Chemet SA jest wspierany dotacjami z Unii Europejskiej.
UE