Stacjonarne pionowe zbiorniki kriogeniczne

W oparciu o wieloletnie doświadczenie w produkcji zbiorników ciśnieniowych, CHEMET wdrożył do swojej produkcji typoszereg stacjonarnych pionowych zbiorników kriogenicznych o następujących parametrach:

  • Media: ciekły tlen (LOX), azot (LIN), argon (LAR), dwutlenek węgla (LCO2) oraz skroplony gaz ziemny (LNG),
  • Przepisy projektowe: EN13458 + EN13445,
  • Certyfikacja na znak CE wg 97/23/EC przez jednostkę notyfikowaną UDT-CERT wg modułu B+F (moduł G-dla rozwiązań niestandardowych – na życzenie klienta),
  • Konstrukcja: dwupłaszczowa, zbiornik wewnętrzny wraz z orurowaniem wykonany ze stali wysokostopowej,
  • Typ izolacji międzypłaszczowej: próżniowa w połączeniu z izolacją typu multi-layer,
  • MAWP: 12,5 barów, 19 barów, 26 barów, 37 barów,
  • Zbiornik wyposażony jest w kompletną niezbędną armaturę wraz z modułem PBU i ekonomizerem,
  • Zabezpieczenie antykorozyjne: system farb poliuretanowych RAL9010,
  • Na życzenie możliwość wykonania instalacji regazyfikacji wg specyfikacji klienta.

Dostępne produkty

Średnica zewnętrzna zbiornika zewn. [mm] 2500
Średnica zewnętrzna zbiornika wewn. [mm] 2300
Nominalna objętość wodna [L]  26000 32000 37900 43800
Całkowita wysokość zbiornika [mm]  7600 9090 10560 12300
Masa LNG [kg]* -90%napełnienia  10998 13536 16031,7  18527,4
Masa LIN [kg]* -95%napełnienia  17784  21888 25923,6 29959,2
Masa LAR [kg]* -95%napełnienia  34580 42560 50407 58254
Masa LOX [kg]* -95%napełnienia  24502,4 30156,8 35716,96  41277,12

 

Średnica zewnętrzna zbiornika zewn. [mm] 3000
Średnica zewnętrzna zbiornika wewn. [mm] 2800
Nominalna objętość wodna [L]  32200 41500 50800 60100
Całkowita wysokość zbiornika [mm]  6586 8156 9727 11825
Masa LNG [kg]* -90%napełnienia  13620,6  17554,5  21488,4 25422,3
Masa LIN [kg]* -95%napełnienia 22024,8 28386 34747,2 41108,4
Masa LAR [kg]* -95%napełnienia 42826 55195 67564 79933
Masa LOX [kg]* -95%napełnienia 30345,28 39109,6 47873,92 56638,24

* ) Masa czynnika została wyliczona dla teoretycznej gęstości (może odbiegać w zależności od składu): 470kg/m3 dla LNG, 1400kg/m3 dla LAR, 720kg/m3 dla LIN, 992kg/m3 dla LOX.

Chemet SA jest wspierany dotacjami z Unii Europejskiej.
UE