Kriogeniczne kontenery zbiornikowe

Bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu w produkcji zbiorników ciśnieniowych, CHEMET wdrożył do produkcji pierwszy typoszereg przenośnych zbiorników kriogenicznych na gazy atmosferyczne.

Tzw. ISO-kontenery 20’, 30’ i 40’ przeznaczone są do transportu intermodalnego gazów atmosferycznych: tlenu (LOX), argonu (LAR), azotu (LIN), dwutlenku węgla (LCO2) oraz skroplonego gazu ziemnego (LNG).

Zastosowanie

Kriogeniczne kontenery zbiornikowe (ISO-kontenery) wykorzystywane są powszechnie do transportu gazów atmosferycznych oraz LNG w transporcie intermodalnym — morskim, drogowym i kolejowym. Mogą pełnić również funkcję stacjonarnych zbiorników magazynowych tam, gdzie z różnych względów, nieopłacalna jest budowa np. stacjonarnej stacji satelitarnej LNG.

Konstrukcja

Konstrukcja ISO-kontenera jest zgodna z dyrektywą TPED 2010/35/WE oraz wymaganiami normy EN 13530.

Wyposażenie

Standardowo zbiorniki kriogeniczne wyposażone są w kompletny system zaworów oraz płytek bezpieczeństwa, zapewniających minimalny poziom ubytku gazu, a także bezpieczny i wydajny załadunek oraz rozładunek gazu.

Informujemy, że Kriogeniczne kontenery zbiornikowe kontenery do przewozu LNG) zostały ulepszone dzięki możliwości wykorzystania w produkcji kołnierzy do zbiorników ciśnieniowych nowoczesnego centrum obróbczego (czytaj tutaj) pozwalającego na wzrost dokładności wykonania do 0,001 mm.

Dane techniczne / wymiary kontenera

Przepisy projektowe  EN 13530,ADR/RID
T75, IMDG, CSC, LRCCS,
TPED/99/36/EC
A – długość całkowita  20’ – 6058 mm
 30’ – 9125 mm
 40’ – 12192mm
Medium  LOX, LIN, LAR, LCO2, LNG B – wysokość całkowita  2591 mm
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie pracy  20’ – 7 bar
30’ – 12 bar
40’ – 12 bar
C – szerokość całkowita  2438 mm
Pojemność wodna  20’ – 19000 L
30’ – 30500 L
40’ – 41000 L
D – średnica zbiornika zewnętrznego  2360 mm
Maksymalne poziomy napełnienia   Azot- 65%; Argon-37%;Tlen—46%;
Dwutlenek węgla—37%; LNG—80%
Maksymalna masa przewożonego ładunku   20’ – 10000 kg
30’ – 14300 kg
40’ – 19500 kg

 

Informujemy, że Kriogeniczne kontenery zbiornikowe zostały ulepszone dzięki możliwości wykorzystania w produkcji kołnierzy do zbiorników ciśnieniowych nowoczesnego centrum obróbczego (czytaj tutaj) pozwalającego na wzrost dokładności wykonania do 0,001 mm.

Chemet SA jest wspierany dotacjami z Unii Europejskiej.
UE