Zbiorniki Kriogeniczne

W myśl strategii ciągłego rozwoju firmy, CHEMET wprowadził do swojej oferty stacjonarne oraz przenośne zbiorniki kriogeniczne dla gazów atmosferycznych i LNG.

Przewidywany dynamiczny wzrost popytu na LNG w Europie, ze względu na zróżnicowanie źródeł dostaw gazu ziemnego, wymusza rozwój infrastruktury, a co za tym idzie, produkcję nowych, kriogenicznych zbiorników, cystern, intermodalnych ISO-kontenerów i ostatecznie kriogenicznych cystern kolejowych. Stale wzrasta również zapotrzebowanie na nowe instalacje gazów atmosferycznych w różnych gałęziach przemysłu i rolnictwa.

We współpracy z Politechniką Krakowską, zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy do produkcji typoszereg ISO-kontenerów zbiornikowych do transportu gazów kriogenicznych. Projekt, jako innowacyjny w skali kraju, częściowo finansowany był z funduszy Naczelnej Organizacji Technicznej.

Sukces pierwszego projektu pobudził nas do rozpoczęcia zaplanowanego na lata 2010-2013, dotowanego z UE funduszy i NOT, kolejnego przedsięwzięcia, którego celem jest zaprojektowanie linii stacjonarnych zbiorników kriogenicznych od 5 m3 do 60 m3, z zaawansowanym układem warstwowej izolacji próżniowej.

Kontakt:

tel.: +48 32 39 33 125
tel.: +48 32 39 33 203
fax: +48 32 39 33 301
email: krio@chemet.com.pl

Stacje regazyfikacji LNG

Stacje regazyfikacji LNG

Stacjonarne pionowe 
zbiorniki kriogeniczne

Stacjonarne pionowe
zbiorniki kriogeniczne

Stacjonarne poziome
zbiorniki kriogeniczne

Stacjonarne poziome
zbiorniki kriogeniczne

Kriogeniczne kontenery zbiornikowe

Kriogeniczne kontenery
zbiornikowe

Chemet SA jest wspierany dotacjami z Unii Europejskiej.
UE