Transportowe zbiorniki na gazy skroplone

CHEMET jest jedynym w Polsce i jednym z największych w Europie, producentem przenośnych zbiorników ciśnieniowych na gazy skroplone o pojemności do 1000 l. Zbiorniki te znajdują zastosowanie w transporcie gazów i cieczy pod ciśnieniem max. 450 barów.

Zbiorniki przenośne wykonywane są na podstawie dokumentacji własnej CHEMETU, która może zostać każdorazowo dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta.

Do produkcji zbiorników przenośnych wykorzystywane są następujące materiały:

  • Stale węglowe P355NL1 oraz P460NL1 według normy EN 10028-3,
  • Stale kwasoodporne np.: 1.4541, 1.4571, 1.4406.

Część zbiorników produkowanych w zgodności z przepisami ASME, wykonywana jest ze stali wg. tego standardu.

Ze względu na bardzo wysoki stopień zagrożenia dla otoczenia i środowiska naturalnego zbiorniki te, oprócz przepisów polskiego Urzędu Dozoru Technicznego, spełniają wymagania przepisów Europejskiej Konwencji Przewozu Materiałów Niebezpiecznych – ADR.

Wszystkie oferowane przez CHEMET zbiorniki przenośne na gazy skroplone, zgodne z normą europejską EN14208, są oznaczone znakiem Π, a zbiorniki przeznaczone dla transportu gazów powodujących korozję wodorową, dodatkowo literą H. Tym sposobem, produkowane przez firmę zbiorniki, odpowiadają wszystkim aktualnym wymaganiom norm europejskich i mogą być używane na terenie całej Unii Europejskiej.

Począwszy od 1 listopada 2005 roku kolejne typy zbiorników przenośnych uzyskują dopuszczenia niemieckiego BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und prüfung) na zgodność z przepisami międzynarodowego kodeksu IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code). Certyfikacja na zgodność z w/w kodeksem dotyczącym zasad transportu materiałów niebezpiecznych, umożliwia wykorzystanie naszych zbiorników również w transporcie morskim.

Certyfikaty i dopuszczenia instytucji odbiorowych:

TDT – Transportowy Dozór Techniczny (Polska)

TÜV – Technischer Überwachungs Verein (Niemcy)

APRAGAZ– Association Proprietaires de Recipients a Gas Comprimes (Belgia)

KGS – Korean Gas Safety Corporation (Korea Południowa)

LR – Lloyd’s Register (Wielka Brytania)

BV – Buearu Veritas (Francja)

BAM – Bundesanstalt für Materialforschung und prüfung (Kod IMDG)

 

Kontakt

Michał Piaskowski

phone: +48 32 39 33 212

fax: +48 32 39 33 301

email: mpiaskowski@chemet.com.pl

Horizontal tanks

Zbiorniki poziome

Vertical tanks

Zbiorniki pionowe

Spherical tanks

Zbiorniki kuliste

High-pressure vessels

Zbiorniki wysokociśnieniowe

Emergency tanks

Zbiorniki awaryjne

Wyposażenie dodatkowe

Wyposażenie dodatkowe i części zamienne

Chemet SA jest wspierany dotacjami z Unii Europejskiej.
UE