Cysterna kolejowa V=125m3

Cysterna kolejowa V=125 m3

Wagon cysterna kolejowa o pojemności nominalnej V=125 m3   przeznaczony jest do transportu ciężkich, skroplonych gazów węglowodorowych oraz ich mieszanin. Badania przeprowadzone w polskim Instytucie Kolejnictwa oraz uzyskane dopuszczenie do ruchu ze szwajcarskiego urzędu BAV (Bundesamt für Verkehr) potwierdziły zgodność konstrukcji z aktualnymi przepisami TSI, UIC oraz RID, co umożliwia wagonom przez nas produkowanym na nieograniczone poruszanie się po międzynarodowych trasach kolejowych.

Zastosowanie

Wagon jest przeznaczony do transportu gazów niebezpiecznych kat. 2 wg przepisów RID na międzynarodowych szlakach kolejowych TEN-RIV.

Wagon naszej produkcji może przewozić między innymi następujące produkty chemiczne:

 • butadieny stabilizowane,
 • butadieny i węglowodory, mieszanina stabilizowana,
 • butan,
 • buteny,
 • but-1-en,
 • cis-but-2-en,
 • trans–but-2–en,
 • dimetyloamina bezwodna,
 • etyloamina,
 • eter etylowo metylowy,
 • izobuten,
 • metyloamina bezwodna,
 • trimetyloamina bezwodna,
 • chlorek winylu stabilizowany,
 • węglowodory gazowe, mieszanina skroplona – mieszanina A,
 • izobutan,
 • eter metylowo winylowy stabilizowany.

Kontakt:

Dawid Kukofka

tel.: +48 32 39 33 168

fax: +48 32 39 33 301

email: dkukofka@chemet.com.pl

Chemet SA jest wspierany dotacjami z Unii Europejskiej.
UE