Cysterna kolejowa V=117m3

Wagon cysterna kolejowa V=117m3

Wagon cysterna kolejowa o pojemności nominalnej V=117 m3przeznaczony jest do transportu gazów skroplonych propan-butan oraz ich mieszanin. Badania przeprowadzone w polskim Instytucie Kolejnictwa oraz uzyskane dopuszczenie do ruchu ze szwajcarskiego urzędu BAV (Bundesamt für Verkehr) potwierdziły zgodność konstrukcji z aktualnymi przepisami TSI, UIC oraz RID, co umożliwia wagonom przez nas produkowanym na nieograniczone poruszanie się po międzynarodowych trasach kolejowych.

Zastosowanie

Wagon jest przeznaczony do transportu gazów niebezpiecznych kat. 2 wg przepisów RID na międzynarodowych szlakach kolejowych TEN-RIV.

Wagon naszej produkcji może przewozić między innymi następujące produkty chemiczne:

 • butan,
 • izobutan,
 • but-1-en,
 • izobuten,
 • buten,
 • 1,3-Butadien,
 • propan,
 • propen,
 • mieszanina węglowodorów i butadienów,
 • mieszanina węglowodorów w stanie skroplonym (np. LPG)
 • chlorodifluorometan
 • fluoropentafluorek metanu
 • mieszanina dichlorodifluorometanu i 1,1-difluorometanu,
 • i inne gazy i mieszaniny gazów.

Kontakt:

Dawid Kukofka

tel.: +48 32 39 33 168

fax: +48 32 39 33 301

email: dkukofka@chemet.com.pl

Chemet SA jest wspierany dotacjami z Unii Europejskiej.
UE