Cysterna kolejowa V=113,5m3

Wagon cysterna kolejowa V=113,5m3

Wagon cysterna kolejowa o pojemności nominalnej v=113,5m3 przeznaczona jest do transportu gazów skroplonych propan-butan oraz ich mieszanin. Badania przeprowadzone w polskim Instytucie Kolejnictwa oraz uzyskane dopuszczenie do ruchu ze szwajcarskiego urzędu BAV (Bundesamt für Verkehr) potwierdziły zgodność konstrukcji z aktualnymi przepisami TSI, UIC oraz RID, co umożliwia wagonom przez nas produkowanym na nieograniczone poruszanie się po międzynarodowych trasach kolejowych.

Zastosowanie

Wagon jest przeznaczony do transportu gazów niebezpiecznych kat. 2 wg przepisów RID na międzynarodowych szlakach kolejowych TEN-RIV.

Wagon naszej produkcji może przewozić między innymi następujące produkty chemiczne:

  • butan,
  • izobutan,
  • but-1-en,
  • izobuten,
  • buten,
  • 1,3-Butadien,
  • propan,
  • propen,
  • mieszanina węglowodorów i butadienów,
  • mieszanina węglowodorów w stanie skroplonym (np. LPG).

Kontakt:

Dawid Kukofka

tel.: +48 32 39 33 168

fax: +48 32 39 33 301

email: dkukofka@chemet.com.pl

Chemet SA jest wspierany dotacjami z Unii Europejskiej.
UE