Pracuj w Chemecie!

Chemet SA to jeden z wiodących producentów urządzeń ciśnieniowych oraz wagonów cystern kolejowych w Europie oraz jeden z największych pracodawców w powiecie tarnogórskim. Nie osiągnęlibyśmy tej pozycji bez zaangażowania naszego zespołu. Doceniamy naszych pracowników, a nasza firma stała się gwarantem stabilnego zatrudnienia. 

Aplikuj!

Dlaczego warto?

Pewne i bezpieczne zatrudnienie

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Możesz też czuć się bezpiecznie, bo jesteś objęty ubezpieczeniem grupowym.

Przyjazna atmosfera i warunki pracy

Lubimy wspólnie świętować – obchodzimy Dzień Kobiet, Dzień Metalowca, organizujemy dla wszystkich pracowników zakładową Wigilię.  Dbamy o przyjazną atmosferę i stwarzamy bezpieczne warunki pracy.

Bogaty pakiet socjalny

Nie martwisz się kiedy jesteś chory, ponieważ jesteś objęty prywatną opieką medyczną. Kiedy cieszysz się zdrowiem, korzystasz z niego w pełni z pakietem MyBenefit – chodzisz na siłownię czy do kina z rodziną. Twoje pociechy dostają paczki na święta, a w trudnej sytuacji możesz skorzystać z naszego funduszu pożyczkowego.

Premie, dodatki, nagrody

Potrafimy doceniać dobrych pracowników. Premia motywacyjna, premia kwartalna, premia frekwencyjna, dodatkowe świadczenie z tytułu wypadku, dodatkowe płatne dni wolne od pracy – są na wyciągnięcie ręki!

Prawdziwe możliwości rozwoju

Jeśli tylko chcesz się rozwijać, możesz brać udział w szkoleniach albo podjąć studia właściwe dla Twojego stanowiska pracy. Możesz też uczęszczać na niedrogie kursy językowe – coraz lepsza znajomość języków obcych otwiera przed Tobą możliwości dalszego rozwoju kariery zawodowej. 

Oferty pracy

SPAWACZ
Czytaj więcej ->
ELEKTROMONTER
ELEKTRYK
Czytaj więcej ->
ŚLUSARZ / MONTER
Czytaj więcej ->
PRACOWNIK TRANSPORTU
Czytaj więcej ->
ŚLUSARZ REMONTOWY
MECHANIK MASZYN I URZĄDZEŃ
Czytaj więcej ->
KONSTRUKTOR
Czytaj więcej ->
LAKIERNIK
Czytaj więcej ->

Program praktyk

Dla studentów uczelni technicznych (preferowane specjalizacje: mechanika, budowa maszyn, aparatura chemiczna, spawalnictwo) organizujemy praktyki studenckie na podstawie umowy z właściwą uczelnią.

Praktyki studenckie odbywają się w następujących sekcjach:

 • Dział Techniczny,
 • Służby Utrzymania Ruchu,
 • Wydział Produkcji,
 • Wydział Produkcji Zamiejscowej w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej 167,
 • Dział Kontroli Jakości,
 • Magazyn Wyrobów Gotowych,
 • Dział Transportu,
 • Dział Zakupów i Logistyki,
 • Dział Sprzedaży,
 • Biuro Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością.

Szczegóły znajdują się w załączonym pliku.

Nie wykluczamy możliwości organizacji praktyki w innych niż w/w Działach.

Proces rekrutacji praktykantów składa się z etapów:

a) złożenie podania o przyjęcie na praktykę z wyszczególnieniem:

 • dotychczasowej edukacji (uczelnia, wydział, kierunek, specjalizacja, rok studiów),
 • pionu, w którym praktyka ma być realizowana i oczekiwań
 • czasu trwania praktyki,
 • dodatkowych informacji (np. dot. prawa jazdy, obsługa komputera, znajomości języka obcego)

b) analiza możliwości organizacji praktyki

c) rozmowa kwalifikacyjna

d) dostarczenie umowy.

Aplikacje prosimy wysyłać elektronicznie na adres praktyka@chemet.com.pl.

Nie zwlekaj - aplikuj już teraz!

1. Do celów rekrutacji należy dostarczać jedynie następujące dane osobowe (zgodnie z KP art. 221 § 1 i 2): imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji, numer telefonu), wykształcenie (w tym posiadane uprawnienia), przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

2. Kandydat nie powinien:
•podawać dawnych osobowych wykraczających poza zakres podany w pkt. 1 np.: stan cywilny, imiona współmałżonka i dzieci, imiona rodziców;
•dostarczać oryginałów/ kopii dokumentów np. dowód osobisty, świadectwa szkolne, dyplomy, kopie uprawnień;
•dostarczać dokumentów rekrutacyjnych bez wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3. Aplikacje do celów rekrutacji mogą być dostarczane drogą mailową lub osobiście w zamkniętej kopercie. Niedopuszczalne jest przekazywanie aplikacji w przezroczystych „koszulkach” lub wiązanych teczkach.

4. Na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji należy wyrazić zgodę poprzez zamieszczenie poniższej klauzuli w CV:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji na stanowisko ……………………………………………….. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r oraz
pozostałymi, obowiązującymi przepisami prawa.”

5. Zgodnie z art. 12 i 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r informujemy, iż:
•administratorem danych osobowych przekazanych do celów rekrutacyjnych jest CHEMET S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 47;
•przekazane dane osobowe przetwarzane będą w czasie trwania procesu rekrutacji, a jeżeli kandydat wyrazi zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, to przez rok od ich otrzymania;
•Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzanych rekrutacji na podstawie art. 221 § 1 i 2 KP oraz art. 6.1. lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r oraz pozostałymi, obowiązującymi przepisami prawa;
•dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom;
•posiada Pani/Pan prawo:
- dostępu do treści swoich danych,
- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
- wniesienia sprzeciwu,
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia lub pozostałe, obowiązujące przepisy prawa;
- podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne.

6. Zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką prywatności.

7. W sprawach wymienionych powyżej mogą Państwa kontaktować się pod adresem: ds@chemet.com.pl.