Pracuj w Chemecie!

Chemet SA to jeden z wiodących producentów urządzeń ciśnieniowych oraz wagonów cystern kolejowych w Europie oraz jeden z największych pracodawców w powiecie tarnogórskim. Nie osiągnęlibyśmy tej pozycji bez zaangażowania naszego zespołu. Doceniamy naszych pracowników, a nasza firma stała się gwarantem stabilnego zatrudnienia. 

Aplikuj!

Dlaczego warto?

Pewne i bezpieczne zatrudnienie

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Możesz też czuć się bezpiecznie, bo jesteś objęty ubezpieczeniem grupowym.

Przyjazna atmosfera i warunki pracy

Lubimy wspólnie świętować – obchodzimy Dzień Kobiet, Dzień Metalowca, organizujemy dla wszystkich pracowników zakładową Wigilię.  Dbamy o przyjazną atmosferę i stwarzamy bezpieczne warunki pracy.

Bogaty pakiet socjalny

Nie martwisz się kiedy jesteś chory, ponieważ jesteś objęty prywatną opieką medyczną. Kiedy cieszysz się zdrowiem, korzystasz z niego w pełni z pakietem MyBenefit – chodzisz na siłownię czy do kina z rodziną. Twoje pociechy dostają paczki na święta, a w trudnej sytuacji możesz skorzystać z naszego funduszu pożyczkowego.

Premie, dodatki, nagrody

Potrafimy doceniać dobrych pracowników. Premia motywacyjna, premia kwartalna, nagrody jubileuszowe, dodatek stażowy – są na wyciągnięcie ręki!

Prawdziwe możliwości rozwoju

Jeśli tylko chcesz się rozwijać, możesz brać udział w szkoleniach albo podjąć studia właściwe dla Twojego stanowiska pracy. Możesz też uczęszczać na niedrogie kursy językowe – coraz lepsza znajomość języków obcych otwiera przed Tobą możliwości dalszego rozwoju kariery zawodowej. 

Oferty pracy

SPAWACZ
Czytaj więcej ->
ŚLUSARZ
Czytaj więcej ->
PRACOWNIK TRANSPORTU
Czytaj więcej ->
TECHNOLOG
Czytaj więcej ->
ELEKTROMONTER
Czytaj więcej ->
ŚLUSARZ REMONTOWY
Czytaj więcej ->
JUNIOR PRODUCT MANAGER
Czytaj więcej ->
KONTROLER JAKOŚCI
Czytaj więcej ->

Program praktyk

Dla studentów uczelni technicznych (preferowane specjalizacje: mechanika, budowa maszyn, aparatura chemiczna, spawalnictwo) organizujemy praktyki studenckie na podstawie umowy z właściwą uczelnią.

Praktyki studenckie odbywają się w następujących sekcjach:

 • Dział Techniczny,
 • Służby Utrzymania Ruchu,
 • Wydział Produkcji,
 • Wydział Produkcji Zamiejscowej w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej 167,
 • Dział Kontroli Jakości,
 • Magazyn Wyrobów Gotowych,
 • Dział Transportu,
 • Dział Zakupów i Logistyki,
 • Dział Sprzedaży,
 • Biuro Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością.

Szczegóły znajdują się w załączonym pliku.

Nie wykluczamy możliwości organizacji praktyki w innych niż w/w Działach.

Proces rekrutacji praktykantów składa się z etapów:

a) złożenie podania o przyjęcie na praktykę z wyszczególnieniem:

 • dotychczasowej edukacji (uczelnia, wydział, kierunek, specjalizacja, rok studiów),
 • pionu, w którym praktyka ma być realizowana i oczekiwań
 • czasu trwania praktyki,
 • dodatkowych informacji (np. dot. prawa jazdy, obsługa komputera, znajomości języka obcego)

b) analiza możliwości organizacji praktyki

c) rozmowa kwalifikacyjna

d) dostarczenie umowy.

Aplikacje prosimy wysyłać elektronicznie na adres praktyka@chemet.com.pl.

Nie zwlekaj - aplikuj już teraz!

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest CHEMET S.A.. (zwany dalej: Administratorem danych).

Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach rekrutacyjnych, na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu Pracy (w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę i dostarczenia danych wyłącznie objętych tym przepisem, jak: imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego wykształcenia) lub na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, jak też podmiotom udzielającym mu wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania obecnego procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji, do czasu cofnięcia zgody. W przypadku zakończenia procesu rekrutacyjnego, gdy nie była wyrażana dodatkowa zgoda na przyszłe procesy rekrutacyjne lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w formie archiwizacji, w celach dowodowych, przez okres właściwy dla upływu przedawnienia roszczeń, który wynosi maksymalnie 10 lat.

Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do dotyczących Pana/Pani osoby danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pan/Pani cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje ponadto Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie pominięciem Pana/Pani kandydatury w procedurze rekrutacyjnej. Informujemy, że decyzje dotyczące procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.