Authorized partner companies

AUTHORIZED PARTNER COMPANIES:
AVTONOMGAZ
Moscow, St. Petersburg (Russia)
www.avtonomgaz.ru +7 495 220 74 46
COMBINED GAS SYSTEMS
Doncaster (United Kingdom)
www.combinedgas.com +44 1925 767 217
PETER MIZERA HANDELSVERTRETUNG
Lahr (Germany)
www.chemet.com.pl +49 7821 955 904
ROYAL-GAS
Abu Dhabi/Dubai (UAE)
www.royalgas.ae +971 2 632 32 36
TECHNICAL CENTER BELGIUM
Tisselt (Belgium)
www.tcb.be +32 32 88 10 60
TOLCON A/S
Oslo/Randaberg (Norway)
www.tolcon.no +47 22 66 66 70
ESMERALDA PEREZ HUETE
Barcelona (Spain)
www.chemet.com.pl +34 618 35 11
Chemet SA jest wspierany dotacjami z Unii Europejskiej.
UE