ZARZĄD I DYREKCJA SPÓŁKI

Prezes Popiół

IRENEUSZ POPIÓŁ

Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający

  

 PIOTR FRYCZ

Wizeprezes Zarządu - Dyrektor ds. Handlowych

 

KATARZYNA GŁOWIK-ŁAZARCZYK

Prokurent – Dyrektor ds. Technicznych

 

 RADOSŁAW JEDLECKI

Prukurent - Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu

 

MARIA RĘKA

Prokurent – Główna Księgowa

 

 PAWEŁ TABOR

Pokurent– Dyrektor ds.Produkcji

  

 BARTOSZ URBANIAK

Prokurent– Dyrektor ds. Zakupów i Logistyki