WYPOSAŻENIE MODUŁU STACJI NAZIEMNEJ

Modułowa instalacja stacji LPG obejmuje:

Na rynek krajowy:

  • 2 zbiorniki naziemne 4850 l o średnicy 1250 mm,
  • dystrybutor DRAGON w różnych wersjach wykonania,
  • pompę SKC 4.08 wraz z niezbędnym orurowaniem i armaturą,
  • dostawę i montaż.

Na rynki zagraniczne moduły SKID na wspólnej ramie stalowej:

  • 1 zbiornik naziemny 4850 l, 6400 l lub 9200 l,
  • dystrybutor DRAGON w różnych wersjach wykonania,
  • pompa DISCO lub Sterling wraz z niezbędnym orurowaniem i armaturą.

Opcje dostawy:

  • rozdzielnia elektryczna wbudowana w dystrybutor,
  • automat kasowy do samodzielnego tankowania,
  • sondy elektroniczne.