TECHNOLOGIE SPAWANIA

Najważniejszym procesem technologicznym realizowanym w CHEMECIE jest spawanie.

W branży producentów urządzeń ciśnieniowych i aparatury procesowej, właściwa gama wdrożonych oraz precyzyjnie stosowanych metod spawalniczych decyduje o dopuszczeniu produktów do użytkowania przez organizacje odbiorowe (UDT, TÜV czy ASME). Dbając o najwyższą jakość spoin, firma CHEMET od lat korzysta zarówno z automatycznych i półautomatycznych urządzeń spawalniczych marki ESAB, jak również z najnowszych urządzeń do spawania ręcznego.

Obecnie w procesie technologicznym spawania wykorzystywanych jest pięć metod:

  • spawanie łukiem krytym – skrót wg ASME (SAW),
  • spawanie metodą MIG (tzn. elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego) oraz MAG (tzn. elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego) – skrót wg ASME (GMAW),
  • spawanie drutem rdzeniowym proszkowym – skrót wg ASME (FCAW),
  • spawanie metodą TIG (tzn. elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego) – skrót wg ASME (GTAW),
  • spawanie elektrodą otuloną – skrót wg ASME (SMAW).

Powyżej wymienione metody, wykorzystywane są przy montażu urządzeń ze stali węglowych oraz wysokostopowych, przy zachowaniu przepisów projektowo-wykonawczych UDT, ASME, AD-Merkblätter, TRG, TRB, TRT, LR.