SYSTEM JAKOŚCI

Dynamiczny rozwój CHEMETU na przełomie lat 80-tych i 90-tych, związany z rozpoczęciem seryjnej produkcji zbiorników LPG z przeznaczeniem na eksport do krajów Europy Zachodniej oraz z większą ilością umów zawieranych z zagranicznymi koncernami i firmami inżynieryjno-wykonawczymi, unaocznił konieczność wdrożenia i certyfikacji kompleksowych systemów zapewnienia jakości.

32bb90e8976aab5298d5da10fe66f21d    ASME

 W rezultacie podjętych przez Zarząd Spółki działań, wdrożono, a następnie certyfikowano w 1992 roku system zapewnienia jakości, spełniający wymagania przepisów ASME (The American Society of Mechanical Engineers). System ten, bazując na globalnie akceptowanych kodach amerykańskiej organizacji, obejmuje projektowanie i produkcję urządzeń ciśnieniowych wg Section VIII Division I (np. zbiorników procesowych, wymienników ciepła, obudów pieców próżniowych itp.) - potwierdzeniem prawidłowego wykonania urządzenia jest wybicie na tabliczce firmowej urządzenia stempla "U" (ASME U-STAMP). Ze względu na swój charakter, system ASME koncentruje się na aspektach projektowych i produkcyjnych, natomiast nie dotyczy organizacji przedsiębiorstwa i obowiązujących w nim procedur formalnych, związanych z przyjęciem oraz realizacją kontraktów.

isoPL    ISO 9001

Mając na uwadze rosnące wymagania jakościowe, wymuszone wzmożoną konkurencją w branży producentów aparatury procesowej, CHEMET podjął w roku 1995 decyzję o opracowaniu, wdrożeniu i certyfikacji Systemu Zapewnienia Jakości zgodnego z normą ISO 9001:1994, a obejmującego proces projektowania i wytwarzania wszystkich wyrobów zakładu. Wdrożenie Systemu zwieńczył w październiku 1997 roku audyt przeprowadzony przez przedstawicieli Lloyd's Register Quality Assurance Ltd., w wyniku którego CHEMET uzyskał Certyfikat Systemu Zapewnienia Jakości. Tym samym zamknięto pierwszy etap realizowanej przez Spółkę Polityki Jakości. Drugi etap rozpoczęty został w połowie 2002 i obejmował recertyfikację Systemu Zapewnienia Jakości według standardów ISO 9001:2000 (zarządzanie procesami). Procedura recertyfikacji została zakończona w roku 2003. Kolejną recertyfikację przeprowadzono w roku 2009 na zgodność z normami ISO 9001:2008.