STOSOWANE TECHNOLOGIE

Proces produkcyjny w CHEMECIE prowadzony jest obecnie na terenie dwu zakładów (w Tarnowskich Górach i w Strzybnicy) w zamkniętych halach produkcyjnych o łącznej powierzchni użytkowej 21 700 m2, przy całkowitej powierzchni zakładu 74 280 m2.

Produkcja w firmie opiera się na wykorzystaniu czterech podstawowych technologii wytwórczych:

  • spawalnictwa,
  • obróbki skrawaniem,
  • obróbki plastycznej na zimno i na gorąco,
  • ślusarstwa montażowego.

Posiadany przez Spółkę park maszynowy wraz z wyposażeniem technicznym, zabezpieczają w pełni realizację cyklu produkcyjnego dla oferowanego asortymentu wyrobów, a w szczególności, unikalnych produktów specjalistycznych o dużym stopniu złożoności. Większość produktów CHEMETU, z uwagi na wymagane parametry pracy (wysokie ciśnienie, niskie lub wysokie temperatury), podlega określonym rygorom kontrolnym w sferze projektowania, wykonawstwa i eksploatacji.