STACJONARNE POZIOME ZBIORNIKI KRIOGENICZNE

W oparciu o wieloletnie doświadczenie w produkcji zbiorników ciśnieniowych, CHEMET wdrożył do swojej produkcji typoszereg stacjonarnych poziomych zbiorników kriogenicznych o następujących parametrach:

  • Media: ciekły tlen (LOX), azot (LIN), argon (LAR), dwutlenek węgla (LCO2) oraz skroplony gaz ziemny (LNG),
  • Przepisy projektowe: EN13458 + EN13445,
  • Certyfikacja na znak CE wg 97/23/EC przez jednostkę notyfikowaną UDT-CERT wg modułu B+F (moduł G-dla rozwiązań niestandardowych – na życzenie klienta),
  • Konstrukcja: dwupłaszczowa, zbiornik wewnętrzny wraz z orurowaniem wykonany ze stali wysokostopowej,
  • Typ izolacji międzypłaszczowej: próżniowa w połączeniu z izolacją typu multi-layer,
  • MAWP: 12,5 barów, 19 barów, 26 barów, 37 barów,
  • Zbiornik wyposażony jest w kompletną niezbędną armaturę wraz z modułem PBU i ekonomizerem,
  • Na życzenie możliwość wykonania instalacji regazyfikacji wg specyfikacji klienta.

Informujemy, że stacjonarne poziome zbiorniki kriogeniczne zostały ulepszone dzięki możliwości wykorzystania w produkcji kołnierzy do zbiorników ciśnieniowych nowoczesnego centrum obróbczego (czytaj tutaj) pozwalającego na wzrost dokładności wykonania do 0,001 mm.

Średnica zewnętrzna zbiornika zewn. [mm] 2300
Średnica zewnętrzna zbiornika wewn. [mm] 2500
Nominalna objętość wodna [L]  25000 29000  33000 37000 
Całkowita wysokość zbiornika [mm]  6790 7790  8790  9790
Masa LNG [kg]* -90% napełnienia  10575 12267  13959  15651 
Masa LIN [kg]* -95% napełnienia  17100 19836   22572 25308 
Masa LAR [kg]* -95% napełnienia 33250  38570  43890  49210 
Masa LOX [kg]* -95% napełnienia 23560  27330  31099  34869

 

Średnica zewnętrzna zbiornika zewn. [mm] 2500
Średnica zewnętrzna zbiornika wewn. [mm] 2700
Nominalna objętość wodna [L]  32000 41000  50000   60000
Całkowita wysokość zbiornika [mm]  8165 9265  10220  11240 
Masa LNG [kg]* -90% napełnienia 13536  17343  21150  25380 
Masa LIN [kg]* -95% napełnienia 21888  28044  34200  41040 
Masa LAR [kg]* -95% napełnienia 42560  54530  66500  79800 
Masa LOX [kg]* -95% napełnienia 30157  38638  47120  56544

* ) Masa czynnika została wyliczona dla teoretycznej gęstości (może odbiegać w zależności od składu): 470kg/m3 dla LNG, 1400kg/m3 dla LAR, 720kg/m3 dla LIN, 992kg/m3 dla LOX.

Informujemy, że stacjonarne poziome zbiorniki kriogeniczne zostały ulepszone dzięki możliwości wykorzystania w produkcji kołnierzy do zbiorników ciśnieniowych nowoczesnego centrum obróbczego (czytaj tutaj) pozwalającego na wzrost dokładności wykonania do 0,001 mm.

Karta katalogowa stacjonarnych poziomych zbiorników kriogenicznych