PROGRAM PRAKTYK

Dla studentów uczelni technicznych (preferowane kierunki: mechanika, budowa maszyn, aparatura chemiczna, spawalnictwo) organizujemy praktyki studenckie na podstawie umowy z właściwą uczelnią.

Praktyki studenckie odbywają się w następujących sekcjach:

 • Dział Techniczny,
 • Służby Utrzymania Ruchu,
 • Wydział Produkcji,
 • Wydział Produkcji Zamiejscowej w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej 167,
 • Dział Kontroli Jakości,
 • Magazyn Wyrobów Gotowych,
 • Dział Transportu,
 • Dział Zakupów i Logistyki,
 • Dział Sprzedaży,
 • Biuro Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością.

Szczegóły znajdują się w załączonym pliku.

Nie wykluczamy możliwości organizacji praktyki w innych niż w/w Działach.

Proces rekrutacji praktykantów składa się z etapów:

a) złożenie podania o przyjęcie na praktykę z wyszczególnieniem:

 • dotychczasowej edukacji (uczelnia, wydział, kierunek, specjalizacja, rok studiów),
 • pionu, w którym praktyka ma być realizowana i oczekiwań
 • czasu trwania praktyki,
 • dodatkowych informacji (np. dot. prawa jazdy, obsługa komputera, znajomości języka obcego)

b) analiza możliwości organizacji praktyki

c) rozmowa kwalifikacyjna

d) dostarczenie umowy.

 Aplikacje prosimy wysyłać elektronicznie na adres praktyka@chemet.com.pl.