POBIERZ

WARUNKI SPRZEDAŻY CHEMET SA

Ogólne Zasady i Warunki Sprzedaży

Regulamin sprzedaży konsumenckiej

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Obowiązek informacyjny wobec kontrahentów

 

KARTY KATALOGOWE PRODUKTÓW

Karta katalogowe zbiorników naziemnych i podziemnych LPG

Karta katalogowe modułów LPG ze zbiornikami naziemnymi i podziemnymi

Karta katalogowe cystern kolejowych

Karta katalogowe zbiorników przenośnych na gazy skroplone

Karta katalogowa kolejowych wagonów-cystern - Zags

Karta katalogowa kriogenicznych stacji regazyfikacji

Karta katalogowa kriogenicznych kontenerów zbiornikowych

Karta katalogowa stacjonarnych poziomych zbiorników kriogenicznych

Karta katalogowa stacjonarnych pionowych zbiorników kriogenicznych

Karta katalogowa aparatury procesowej

Karta katalogowa uniwersalnego zbiornika LPG o pojemności od 600 do 1000 L

Dane techniczne do pobrania dla zbiorników naziemnych o średnicy 1000 mm (max. ciśnienie eksploatacyjne 20 barów)

Dane techniczne do pobrania dla zbiorników naziemnych o średnicy 1250 mm

Dane techniczne do pobrania dla zbiorników podziemnych

Dane techniczne do pobrania dla zbiorników LPG do stacji autogazu

Karty techniczne modułów stacji LPG