Plan połączenia Chemet S.A. i Termoproces Sp. z o.o. data publikacji: 26.09.2018 r.

Zarząd spółki Zakłady Aparatury Chemicznej „CHEMET” S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Sienkiewicza 47, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000060480 ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych, że w dniu 24. września 2018r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany „Plan połączenia” o następującej treści:

Plan połączenia