Ekspertyza data publikacji: 25.04.2017 r.

Produkowane przez CHEMET SA zbiorniki transportowe LPG o pojemności 600 dm3, 800dm3, 900 dm3 oraz 1000 dm3, zostały poddane analizie pod kątem wymagań techniczno-użytkowych w zakresie bezpieczeństwa. 

W wyniku przeprowadzonej analizy określono zasady bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego podczas użytkowania zbiorników, a także wymagania ich lokalizacji i instalacji.

Szczegóły przeprowadzonej analizy:

Analiza warunków techniczno-użytkowych