NASZ ZESPÓŁ

Blisko 70 lat historii CHEMETU to trzy pokolenia pracowników, którzy przez wszystkie lata wnosili swój wkład w obecną pozycję rynkową i technologiczną zakładu.

Międzypokoleniowa wymiana poglądów i doświadczeń przyczynia się do ciągłego wzrostu kwalifikacji pracowników oraz identyfikacji z firmą, jej celami i specjalizacją.

Obecnie CHEMET zatrudnia ponad 200 pracowników, w tym 150 osób na stanowiskach bezpośrednio oraz pośrednio produkcyjnych.

KADRA MENEDŻERSKA I INŻYNIERSKA

Trzonem naszego zespołu jest blisko 40-osobowa, doświadczona kadra inżynierska i techniczna, odpowiedzialna za procesy projektowe, produkcyjne, jak również kontrolę jakości.

Silna marka i pozycja rynkowa Spółki to także zasługa prężnie działającego Działu Sprzedaży i Marketingu. Również tutaj zatrudniamy wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie urządzeń ciśnieniowych, legitymujących się wieloletnim doświadczeniem we współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi oraz dogłębną znajomością specyfiki obsługiwanych branż.

 BIURO PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNE

Nasze biuro projektowo-konstrukcyjne funkcjonuje w ramach Działu Technicznego. Dział Techniczny specjalizuje się przede wszystkim w projektowaniu zbiorników ciśnieniowych oraz jednostkowej aparatury procesowej, a w szczególności w przygotowywaniu dokumentacji warsztatowej dla potrzeb wydziałów produkcyjnych.

W skład biura wchodzi również sekcja technologiczna i spawalnicza. Odpowiada ona głównie za przygotowanie oraz wdrażanie nowych technologii produkcji i spawania, dzięki którym CHEMET może zwiększać swoją przewagę konkurencyjną na rynku oraz poszerzać ofertę rynkową w zakresie aparatury procesowej.