MODUŁY STACJI LPG

CHEMET we współpracy z firmą EMGAZ Sp. z o.o. z Cieszyna (producentem dystrybutorów LPG DRAGON), oferuje klientom kompletne, modułowe i produkowane seryjnie stacje paliw LPG – certyfikowane i oznakowane znakiem CE.

Dlaczego warto wybrać nasz moduł stacji LPG?

STACJA LPG CHEMET – EMGAZ to nowe podejście do kwestii jakości i bezpieczeństwa w polskiej branży autogazu. Nasze stacje warto wybrać z kilku istotnych powodów:

 • Dwaj znani, sprawdzeni i wiarygodni producenci zbiorników i dystrybutorów (podstawowych elementów stacji paliw LPG), połączyło swoje siły, by zaoferować bezpieczną i bezkonkurencyjną cenowo stację.
 • Stacje CHEMET – EMGAZ charakteryzują się wysokim standardem wszystkich komponentów. solidnością wykonania oraz krótkim czasem montażu.
 • Oferowane moduły stacji posiadają oznakowanie znakiem CE na całość instalacji, co ułatwia oraz przyspiesza procedury odbioru bezpośrednio po montażu.
 • Dzięki temu, iż moduł stacji wykonywany jest przez CHEMET, cała instalacja przechodzi przez procedurę montażu próbnego, co znacznie skraca czas złożenia i uruchomienia modułów na budowie. Umożliwia to wykonanie wszystkich operacji spawalniczych i ślusarskich na terenie zakładu oraz wcześniejszą eliminację ewentualnych wad instalacji.

W celu sfinalizowania przedsięwzięcia, inwestor zobowiązany jest dopełnić niezbędnych formalności:

 • Wykonanie dokumentacji architektoniczno – budowlanej pod pozwolenie na budowę stacji LPG oraz uzyskanie pozwolenia;
 • Wykonanie wykopu i fundamentu pod zbiornik LPG oraz dystrybutor, zgodnie z projektem i Warunkami Zabudowy CHEMET SA;
 • Wykonanie wykopu pod przewody Brugga;
 • Rozładunek zbiornika na miejscu budowy, posadowienie i zakopcowanie;
 • Ułożenie bednarki uziemienia otokowego wg projektu stacji autogazu lub Warunków Zabudowy CHEMET SA, doprowadzenie energii elektrycznej z rozdzielnicą elektryczną i jej podłączenie od strony zasilania;
 • Ułożenie przewodów elektrycznych w ziemi pomiędzy dystrybutorem, pompą a rozdzielnicą elektryczną;
 • Zgłoszenie inwestycji i uzyskanie (wymaganych przepisami prawa) pozwoleń na użytkowanie stacji LPG.

Karty techniczne modułów stacji LPG

Karty katalogowe modułów LPG ze zbiornikami naziemnymi i podziemnymi

Karta techniczna modułów stacji LPG ze zbiornikami naziemnymi

Karta techniczna modułów stacji LPG ze zbiornikami podziemnymi (średnica 1250 mm)

Karta techniczna modułów stacji LPG ze zbiornikami podziemnymi (średnica 1600 mm)

Karta techniczna modułów stacji LPG ze zbiornikami podziemnymi (średnica 2000 mm)

Magazyny fabryczne oraz polecane firmy instalacyjne