KRIOGENICZNE KONTENERY ZBIORNIKOWE

Bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu w produkcji zbiorników ciśnieniowych, CHEMET wdrożył do produkcji pierwszy typoszereg przenośnych zbiorników kriogenicznych na gazy atmosferyczne.

Tzw. ISO-kontenery 20’, 30’ i 40’ przeznaczone są do transportu intermodalnego gazów atmosferycznych: tlenu (LOX), argonu (LAR), azotu (LIN), dwutlenku węgla (LCO2) oraz skroplonego gazu ziemnego (LNG).

Zastosowanie

Kriogeniczne kontenery zbiornikowe (ISO-kontenery) wykorzystywane są powszechnie do transportu gazów atmosferycznych oraz LNG w transporcie intermodalnym — morskim, drogowym i kolejowym. Mogą pełnić również funkcję stacjonarnych zbiorników magazynowych tam, gdzie z różnych względów, nieopłacalna jest budowa np. stacjonarnej stacji satelitarnej LNG.

Konstrukcja

Konstrukcja ISO-kontenera jest zgodna z dyrektywą TPED 2010/35/WE oraz wymaganiami normy EN 13530.

Wyposażenie

Standardowo zbiorniki kriogeniczne wyposażone są w kompletny system zaworów oraz płytek bezpieczeństwa, zapewniających minimalny poziom ubytku gazu, a także bezpieczny i wydajny załadunek oraz rozładunek gazu.

Informujemy, że Kriogeniczne kontenery zbiornikowe kontenery do przewozu LNG) zostały ulepszone dzięki możliwości wykorzystania w produkcji kołnierzy do zbiorników ciśnieniowych nowoczesnego centrum obróbczego (czytaj tutaj) pozwalającego na wzrost dokładności wykonania do 0,001 mm.

 

DANE TECHNICZNE/ WYMIARY KONTENERA
Przepisy projektowe  EN 13530,ADR/RID
 T75, IMDG, CSC, LRCCS,
 TPED/99/36/EC
A - długość całkowita   20’ - 6058 mm
 30’ - 9125 mm
 40’ - 12192mm
Medium  LOX, LIN, LAR, LCO2, LNG B - wysokość całkowita  2591 mm
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie pracy

 20’ - 7 bar
 30’ - 12 bar
 40’ - 12 bar

C - szerokość całkowita  2438 mm
Pojemność wodna  20’ - 19000 L
 30’ - 30500 L
 40’ - 41000 L
D - średnica zbiornika zewnętrznego  2360 mm
Maksymalne poziomy napełnienia   Azot- 65%; Argon-37%;Tlen—46%;
  Dwutlenek węgla—37%; LNG—80%
Maksymalna masa przewożonego ładunku   20’ - 10000 kg
  30’ - 14300 kg
  40’ - 19500 kg

 

Informujemy, że Kriogeniczne kontenery zbiornikowe zostały ulepszone dzięki możliwości wykorzystania w produkcji kołnierzy do zbiorników ciśnieniowych nowoczesnego centrum obróbczego (czytaj tutaj) pozwalającego na wzrost dokładności wykonania do 0,001 mm.

Karta katalogowa kriogenicznych kontenerów zbiornikowych