KARIERA

Ogłoszenia o aktualnych miejscach pracy są dostępne na naszej stronie w zakładce AKTUALNIE REKRUTUJEMY.

Zachęcamy również do nadsyłania swoich dokumentów aplikacyjnych osoby, które chcą pracować w naszej firmie na innych stanowiskach niż prowadzona obecnie rekrutacja.

W przypadku zainteresowania skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Dokumenty aplikacyjne (CV oraz list motywacyjny) prosimy wysyłać elektronicznie na adres rekrutacja@chemet.com.pl

Proces rekrutacyjny składa się z kilku etapów:

Analiza dokumentów aplikacyjnych pod kątem spełniania określonych dla stanowiska wymagań, w razie potrzeby rozmowa telefoniczna w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Spotkanie kandydatów spełniających w znacznym stopniu wymagania dotyczące stanowiska z kierownikiem Działu Pracowniczego i kierownikiem działu, do którego kandydat aplikuje.

Zadania sprawdzające (dla wybranych stanowisk), których celem jest ocena praktycznych umiejętności kandydata, profilu kompetencyjnego, osobowościowego.

W przypadku stanowisk kierowniczych lub specjalistycznych spotkanie z Członkiem Zarządu.

Decyzja o zatrudnieniu i uzgodnienie warunków.