DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Zakłady Aparatury Chemicznej „CHEMET” SA realizują projekt w ramach Poddziałania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Badania na rynek pt. „Rodzina wagonów cystern do transportu mediów niebezpiecznych o innowacyjnej konstrukcji i podwyższonym stopniu bezpieczeństwa”. (Wniosek o dofinansowanie POIR.03.02.01-24-0011/15).

Celem przedmiotowego projektu jest wdrożenie do produkcji opracowanych w ramach prac B+R innowacyjnych, charakteryzujących się unikalnymi właściwościami wagonów cystern, przyczyniając się tym samym do podniesienia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa CHEMET SA.

Efektem realizacji projektu będzie uzyskanie technicznej, prawnej i organizacyjnej zdolności do wytwarzania nowych produktów w postaci wagonów cystern, które charakteryzują się podwyższonym bezpieczeństwem przewozu mediów niebezpiecznych.

Koszt projektu: 22 309 248 zł.

Kwota dofinansowania: 5 672 055 zł.

Unia Europejska

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami Poziomego Centrum Obróbczego CNC.