CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

Chemet SA należy do następujących organizacji:

Verband der Güterwagenhalter in Deutschland e. V. – niemiecka organizacja założona w Berlinie w 1921 roku, a obecnie zrzeszająca ponad 160 firm z branży kolejowej i nie tylko. W szeregach VPI można spotkać prywatnych właścicieli cystern kolejowych oraz innych wagonów towarowych, firmy z branży chemicznej i petrochemicznej oraz firmy zajmujące się budową nowych wagonów, rewizjami oraz naprawami.

Vereinigung der Privatgüterwagen-Interessenten - VPI - e.V.

Mattentwiete 5

20457 Hamburg

Telefon: +49 (0) 40 4505086

Telefax: +49 (0) 40 2265921-19

E-Mail: mail@vpihamburg.de

Website: www.vpihamburg.de

 

Polska Organizacja Gazu Płynnego założona w 1996 roku. Członkami Organizacji są jednostki produkcyjno-handlowe, zajmujące się zakupem, rozlewem i dystrybucją gazu skroplonego LPG, a także produkcją i obrotem urządzeniami służącymi do jego transportu, magazynowania i eksploatacji. POGP należy do Europejskiej Organizacji Gazu Płynnego(AEGPL) z siedzibą w Brukseli.

Biuro POGP

ul. Czackiego 3/5

00-043 Warszawa

tel. 22 336 12 32

fax.: 22 826 10 09

mail: biuro@pogp.pl

 

Izba Przemysłowo - Handlowa w Tarnowskich Górach jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na obszarze działania Izby. Obecnie członkami Izby jest ponad 120 przedsiębiorstw z terenu Górnego Śląska.

IPH w Tarnowskich Górach

ul. Sienkiewicza 47

42-600 Tarnowskie Góry

tel. + 48 32 393 33 16

fax. + 48 32 393 33 17

e-mail: sekretariat@tarnowskiegory.com.pl

CHEMET SA prowadzi długoletnią współpracę i wspiera działania Władz Samorządowych Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach oraz Starostwa Powiatu Tarnogórskiego.

Urząd Miejski - www.tarnowskiegory.pl

 

Powiat Tarnogórski - www.powiat.tarnogorski.pl