70 LAT HISTORII CHEMETU

PIERWSZE LATA ZAKŁADU

1940-1945

Niemiecka Fabryka Maszyn "SEIFERT" otwiera na terenie obecnego zakładu wydział produkcji zamiejscowej, specjalizujący się w wytwarzaniu rurociągów z rur bez szwu oraz rur spawanych, lekkich konstrukcji stalowych oraz zbiorników.

 

1945-1968

Po zakończeniu wojny państwowa Fabryka Maszyn skoncentrowała się na produkcji rurociągów spawanych oraz giętych. Stopniowo, od początku lat 50-tych, profil produkcyjny zakładu zaczął ewoluować w kierunku aparatury chemicznej - zbiorników i chłodnic amoniakalnych, zbiorników solanki, wymienników ciepła oraz chłodnic międzystopniowych. W roku 1955 zakład rozpoczął działalność eksportową - pierwsze dostawy aparatury przemysłowej do ZSRR, Iranu, Chin i Korei. Począwszy od roku 1961 firma skoncentrowała się wyłącznie na wytwarzaniu aparatury chemicznej.

 

SZYBKI ROZWÓJ

1968-1975

Firma zmienia nazwę na Zakłady Aparatury Chemicznej CHEMET, a wkrótce rozpoczyna się największa modernizacja zakładu - m. in. uruchomienie linii technologicznej do produkcji zbiorników przenośnych na ciekły chlor.


1976-1990

CHEMET uzyskuje liczne międzynarodowe dopuszczenia i certyfikaty, w tym TÜV Hannover na produkcję przenośnych zbiorników na chlor, amoniak i freon. Firma podpisuje również umowę licencyjną z ABB LHT na produkcję chłodnic powietrznych. 

 CZAS LPG


1990-1991

Dynamiczny wzrost popytu na naziemne zbiorniki LPG w Niemczech przyczynia się do poszerzenia asortymentu CHEMETU. Firma uzyskuje wszystkie niezbędne certyfikaty, potrzebne do eksportu zbiorników LPG na rynek niemiecki.

 

 

1992-1993

CHEMET otrzymuje amerykański certyfikat systemu jakości ASME U-stamp, dopuszczający produkcję kotłów i zbiorników ciśnieniowych. Jednocześnie uruchomiona zostaje produkcja zbiorników LPG na rynek polski, zgodna z wymaganiami UDT. Zakład zostaje przekształcony w spółkę akcyjną - Z.A.Ch. CHEMET S.A.

1997-1999

Firma zostaje uhonorowana certyfikatem jakości ISO 9001 wydanym przez Lloyd's Register Quality Assurance Ltd. Zakończenie inwestycji w Strzybnicy - otwarcie zakładu produkującego naziemne i podziemne zbiorniki LPG o wydajności 8000 szt. rocznie. Rozpoczęcie programu restrukturyzacji Spółki.

DEKADA ZMIAN I INNOWACJI

2002

Prywatyzacja Spółki i dokończenie procesów restrukturyzacji. Wdrożenie do seryjnej produkcji modułowych stacji paliw LPG we współpracy z firmą EMGAZ Sp. z o.o.

 2003-2004

Szybki rozwój produkcji zbiorników cystern kolejowych na LPG, chlor, amoniak i inne chemikalia. Rozpoczęcie seryjnej produkcji stacji autogazu.

2005

Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego SAP R/3, klasy ERP II.


2008-2010

Realizacja projektu naukowo-badawczego z NOT i Politechniką Krakowską w zakresie projektowania i produkcji kriogenicznego ISO-kontenera do transportu LNG i gazów atmosferycznych – tlenu, argonu i azotu.
Uruchomienie linii montażowej do produkcji zbiorników cystern kolejowych ze stali kwasoodpornych.

Budowa pierwszych modułowych stacji autogazu w Republice Południowej Afryki oraz wejście ze zbiornikami LPG na rynek rosyjski oraz rynek krajów Bliskiego Wschodu.

2011

Realizacja projektu naukowo-badawczego z NOT i Politechniką Krakowską w zakresie projektowania i produkcji typoszeregu stacjonarnych zbiorników kriogenicznych do magazynowania LNG i gazów atmosferycznych. Rozpoczęcie, jako pierwsza firma w Polsce, produkcji kompletnych instalacji zbiornikowych LNG (stacji regazyfikacji).

2012

Budowa pierwszych stacji regazyfikacji LNG w Bukowinie Tatrzańskiej i Białce Tatrzańskiej. Tylko w pierwszym roku uruchomiono 4 stacje regazyfikacji na Podhalu.

2013 

Zakończenie procesu projektowania, produkcji i certyfikacji pierwszej kompletnej cysterny kolejowej na gazy węglowodorowe (np. propan, butan, LPG i ich mieszaniny) o pojemności 112 m3. 

 2015

Przeniesienie Wydziału Produkcji Zamiejscowej na ulicę Zagórską 167 w Tarnowskich Górach.
W nowej lokalizacji uruchomiono linie do produkcji zbiorników LPG oraz zbiorników cystern kolejowych.